BHP dla pracownikow administracyjno - biurowych

Cel szkolenia:

Przekazanie niezbędnych wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prawa pracy.

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Profil uczestnika:

Pracownicy administracyjno - biurowi

Program szkolenia:


 1. Bezpieczeństwo i higiena w prawie pracy
  • Prawa i obowiązki pracodawców.
  • Prawa pracownika
  • Obowiązki pracownika.
  • Ochrona pracy kobiet.
   • Kobiety w ciąży.
   • Urlop macierzyński.
   • Urlop wychowawczy
  • Ochrona pracy młodocianych.
  • Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 2. Postępowanie i ochrona w kontakcie z zagrożeniami
  • Podział i omówienie poszczególnych stopni zagrożeń
 3. Organizacja stanowiska pracy
  • Obowiązki pracodawcy.
  • Pomieszczenie.
  • Monitor.
  • Klawiatura.
  • Biurko pracownicze.
  • Krzesło.
  • Dodatkowe sprzęty biurowe.
  • Oświetlenie.
  • Hałas.
  • Ogrzewanie i wentylacja.
 4. Pierwsza pomoc
  • Kto niesie pomoc?
  • Łańcuch pierwszej pomocy.
  • Szok, oddychanie i puls.
  • Symulacja.
  • Ułożenie osoby nieprzytomnej.
  • Poparzenia i elektryczność.
 5. Pożar
  • Trójkąt ogniska pożaru.
  • Grupy pożarów.
  • Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w obiektach.
  • Instrukcje.
  • Zasady rozmieszczania sprzętu gaśniczego.
  • Typy sprzętu gaśniczego
  • Zasady postępowania w wypadku pożaru.
  • Jak gasić pożar?
  • Ewakuacja.
  • Oznakowanie bezpieczeństwa.
 6. Test sprawdzający
 7. Szkolenie trwa 4 godziny zegarowe

Metodologia szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest interaktywnie, metoda e-learning Pracownicy szkolą się nie opuszczając stanowisk pracy. Mogą uczestniczyć w szkoleniu w dogodnym dla siebie miejscu i czasie

Cena obejmuje:

Czas dostępu do szkolenia:
30 dni

Wymagania:
Aby korzystać z platformy e-learningowej, sprzęt użytkownika końcowego powinien spełniać następujące wymagania:

- system operacyjny:

-przeglądarka internetowa:

- Adobe FlashPlayer (10.0.x),
- włączona obsługa:

Dla organizacji zamawiających przeszkolenie powyżej 100 osób cena jest indywidualnie negocjiowana