Ochrona danych osobowych w firmie. Kurs podstawowy dla pracowników firm

Cel szkolenia:

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

Profil uczestnika:

Program szkolenia:

 1. Zasady ochrony danych osobowych,
  • Legalność
  • Celowość i adekwatność
  • Merytoryczna poprawność
  • Ograniczone w czasie przetwarzanie danych
  • Odpowiednie zabezpieczenie
 2. Pojęcia związane z ochroną danych osobowych,
  • Dane osobowe
  • Przetwarzanie
  • Administrator danych i procesor
  • Zbiór danych
  • System informatyczny
  • Zgoda na przetwarzanie
 3. Kto to jest administrator danych?
  • Case study
 4. Przesłanki przetwarzania danych osobowych,
  • Dane zwykłe
  • Dane sensytywne
  • Case study
 5. Obowiązek informacyjny,
  • Zbieranie bezpośrednie
  • Zbieranie pośrednie
 6. W jaki sposób bezpiecznie przetwarzać dane osobowe?
  • Case study
 7. Kontrole GIODO,
  • Uprawnienia kontrolne
  • Skutki kontroli
 8. Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych,
  • Przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej
  • Przechowywanie danych w innym celu niż ten, dla którego dane zostały zebrane
  • Przetwarzanie zbioru danych niezgłoszonego do rejestracji GIODO
  • Przetwarzanie zbioru danych osobowych niezabezpieczonego przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym
  • Przetwarzanie danych osobowych niezabezpieczonych przed ujawnieniem, utratą lub zniszczeniem
  • Niepoinformowanie podmiotów danych o przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych
 9. Ćwiczenia dla osób przetwarzających dane osobowe zakończone testem.

Uwaga

Wszelkie prawa do programu oraz materiału szkoleniowego są zastrzeżone na rzecz Twórcy – Omni Modo.Prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji zarówno indywidualnie, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

Metodologia szkolenia:

Szkolenie w formule e-learning oparte na CASE STUDY i ćwiczeniach zakończone testem wiedzy

Cena obejmuje:

Wymagania sprzętowe:

Dostęp do szkolenia 30 dni od momentu otrzymania loginu i hasła

Dla organizacji zamawiających przeszkolenie powyżej 100 osób cena jest indywidualnie negocjowana