Ochrona danych osobowych w firmie. Kurs dla zarządzających systemem ochrony danych osobowych

Cel szkolenia:

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

Profil uczestnika:


Program szkolenia:

 1. Zasady ochrony danych osobowych,
  • Legalność
  • Celowość i adekwatność
  • Merytoryczna poprawność
  • Ograniczenie w czasie przetwarzania danych
  • Odpowiednie zabezpieczenie
 2. Pojęcia związane z ochroną danych osobowych,
  • Dane osobowe
  • Przetwarzanie
  • Administrator danych i procesor
  • Zbiór danych
  • System informatyczny
  • Zgoda na przetwarzanie
 3. Kto to jest administrator danych?
  • Case study
 4. Przesłanki przetwarzania danych osobowych,
  • Dane zwykłe
  • Dane sensytywne
  • Case study
 5. Obowiązek informacyjny,
  • Zbieranie bezpośrednie
  • Zbieranie pośrednie
 6. Rejestracja zbiorów danych osobowych,
  • Zakres, tryb i skutki zgłoszenia
  • Zgłoszenie zbiorów zawierających dane zwykłe i sensytywne
  • Case study
 7. W jaki sposób należy zabezpieczyć dane osobowe?
  • Podział zabezpieczeń danych osobowych
  • Wytyczne do realizacji wymagań w zakresie zabezpieczenia danych osobowych
  • Case study
 8. Kontrole GIODO,
  • Uprawnienia kontrolne
  • Skutki kontroli
  • Case study
 9. Przekazywanie danych osobowych za granicę,
  • Przekazywanie danych do krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Przekazywanie danych do krajów nienależących do państwa trzeciego
 10. Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych,
  • Przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej
  • Przechowywanie danych w innym celu niż ten, dla którego dane zostały zebrane
  • Przetwarzanie zbioru danych osobowych niezgłoszonego do rejestracji GIODO
  • Przetwarzanie zbioru danych osobowych niezabezpieczonego przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym
  • Przetwarzanie danych osobowych niezabezpieczonych przed ujawnieniem, utratą lub zniszczeniem
  • Niepoinformowanie podmiotów danych o przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych
 11. Ćwiczenia dla osób zarządzających systemem ochrony danych osobowych i test wiedzy.
 12. Sprawdź również szkolenie:
  Ochrona danych osobowych w firmie. Kurs podstawowy dla pracowników firm.

Metodologia szkolenia:

Szkolenie w formule e-learning oparte na CASE STUDY i ćwiczeniach zakończone testem wiedzy

Cena obejmuje:

Wymagania Aby korzystać z platformy e-learningowej, sprzęt użytkownika końcowego powinien spełniać następujące wymagania:

- system operacyjny:

-przeglądarka internetowa:

- Adobe FlashPlayer (10.0.x),
- włączona obsługa:

Dostęp do szkolenia 30 dni od momentu otrzymania loginu i hasła

Dla organizacji zamawiających przeszkolenie powyżej 100 osób cena jest indywidualnie negocjowana